Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Bloggers 3 Coursebook

NT-56513_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Fehér Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 10. évfolyam, 11. évfolyam, 12. évfolyam
  • Tantárgy: angol nyelv
  • Tankönyvcsalád: Bloggers
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 128
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Kiknek ajánljuk a könyvet?
  A háromrészes BLOGGERS sorozat záró kötete a B1+ nyelvi szintig jut el, így alkalmas a középszintű érettségire való felkészítéshez is. Használatát a középiskolák 11-12. évfolymán ajánljuk.

   

  Melyek a kötet legfontosabb jellemzői?
  A Bloggers 3 az előző kötetekben már megszokott módon dolgozza fel a tananyagot.
  A tematikus fejezetek (units) változatlanul négy kétoldalas leckéből (sections) állnak, amelyek különböző típusú kommunikációs szituációkra készítenek fel.

  A Bloggers 3 egyik fő célja továbbra is, hogy a magyar középiskolás korosztály igényeinek és érdeklődésének feleljen meg, ezt szolgálják a magyar középiskolás szereplők és a magyar vonatkozású témák; a munkafüzet végén található egyszerű, magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok; a magyar nyelvtanulók számára legnehezebb, legfélrevezetőbb nyelvi jelenségek kiemelése.

  A tankönyv végén a kiejtést és szókapcsolatokat is magában foglaló szótár, a rendhagyó igék alakjait tartalmazó, kiejtéssel és a magyar jelentéssel ellátott táblázat található.

  A tananyag szerves részét képezik kommunikatív feladatokhoz tartozó szerepkártyák.
  A munkafüzet minden 2. unit után ismétlő (Revision) leckét tartalmaz, és külön erénye a fejezetenkénti kétnyelvű, mintamondatokkal ellátott tematikus szólista.

  A differenciálást segíti, hogy külön kiegészítő anyag áll a lassabban haladók (Archive) és a gyorsabban haladók (Update) rendelkezésére.

  A Bloggers 3 elvégzése után javasoljuk Fehér Judit: Your Exam Success c. érettségire felkészítő, rendszerező, ismétlő tankönyvét.

   

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?
  Mindhárom szinten (A1-A2; A2-B1; B1+) komplex oktatási csomag áll a tanulók rendelkezésére, amely tankönyvet, munkafüzetet és 2 db audio-CD-t foglal magában.
  A tanárok munkáját a kiadó honlapjáról ingyenesen letölthető tanári kézikönyv, valamint tanmenet is segíti.

   

  Információ a szerzőről
  Fehér Judit nemzetközileg elismert módszertani szakember, több nyelvoktatási anyag szerzője, a PILGRIMS tanártrénere, gyakorló nyelvtanár.
   

 • Letölthető dokumentumok