Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Bloggers 2 Coursebook

NT-56512_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Fehér Judit
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 9. évfolyam, 10. évfolyam, 11. évfolyam
  • Tantárgy: angol nyelv
  • Tankönyvcsalád: Bloggers
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 120
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Kiknek ajánljuk a könyvet?
  A BLOGGERS 2 egy háromrészes angol nyelvkönyvsorozat második kötete, amelyet elsősorban a középiskolák 10-11. évfolyamos diákjai számára ajánlunk.

   
  Melyek a kötet és a sorozat legfontosabb jellemzői?
  A legkorszerűbb témákra és módszertani irányzatokra épülő,  a célcsoport életkori sajátosságaihoz és igényeihez  messzemenően alkalmazkodó tankönyvcsalád  egyedi, megkülönböztető jegye a magyar vonatkozások hangsúlyos jelenléte, amely a tananyag valamennyi területén (tematika/szereplők, kommunikációs helyzetek, lexika, grammatika, kiejtés) megvalósul.

  A sorozat keretét, virtuális színterét –ahogy azt a cím is jelzi–, az internet adja.
  Ez a határok nélküli, online világ, ahol napjaink tizenévesei teljes otthonossággal mozognak, kiváló lehetőséget teremt egy számukra ismerős és éppen ezért vonzó, sokszínű, multikulturális tankönyvi környezet létrehozásához, amelyben a legkülönbözőbb nemzetiségű, életkorú, foglalkozású, érdeklődésű bloggerek segítségével ismerkedhetnek a diákok az angol nyelvvel, a nemzetközi és kultúraközi kommunikáció eszközével.

  A BLOGGERS 2  diákbarát könyv: a megszokott témaköröket a korosztályt érintő és érdeklő szempontok és helyzetek alapján dolgozza fel (pl. iskolai élet, online biztonság, randizás, extrém sportok, kamasz hősök).

  A tanulói motivációt az is erősíti, hogy az anyag speciálisan magyar vonatkozású szövegeket és szókincset is tartalmaz, így a diákok képesek lesznek a saját életükről, országukról, kultúrájukról beszélni (pl. városok, szokások, ünnepek, híres emberek).
  A könyv a nyelvtan, szókincs, kiejtés terén sem téveszti szem elől a célcsoport igényeit: kiemelten gyakoroltatja a magyar diákok számára legnagyobb nehézséget okozó jelenségeket, valamint közérthető stílusban írt magyar nyelvű nyelvtani magyarázatokat, és kétféle (alfabetikus és tematikus), kiejtéssel bővített, angol-magyar szószedetet is tartalmaz.

  Módszertani és tananyagszerkesztési alapelve az aktív, feladatközpontú tanulás, amely abból indul ki, hogy valós élethelyzetekben milyen nyelvi eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy a kommunikációs célunkat elérjük, a nyelvet tehát eszközként és nem célként kezeli.

  A tankönyv szerkezete egyszerű, könnyen áttekinthető: nyolc nagy fejezetből (Unit) épül fel, a fejezetek pedig további négy részre (Section) tagolódnak. Egy kétoldalas Section egy tanóra anyagát tartalmazza, a feladatok sorrendje pedig a tanórai lépéseknek felel meg. 

  A tananyag jelentős újdonsága, hogy egy témát többféle kommunikációs helyzeten keresztül dolgoz fel, így a diákokban már a nyelvtanulás kezdetekor tudatosul, hogy másképp kell használnunk a nyelvet akkor ha pl. az új osztálytársainknak mutatkozunk be, ha online profilt írunk egy közösségi oldalra vagy ha hivatalos ügyben adatlapot töltünk ki magunkról. 
  Egy Section mindig egy adott kommunikációs szituációt és nyelvhasználatot jár körül:

  Section 1  – informális szóbeli kommunikáció (barátokkal, ismerősökkel)
  Section 2   – formális/informális írásbeli kommunikáció (blogok, közösségi oldalak, emailek)

  Section 3  – formális kommunikáció szóban és írásban (ügyintézés)

  Section 4  - kevésbé személyes írott és hallott szövegek (adaptált autentikus anyagok).

  A nyelvi készségek fejlesztése −különös tekintettel a produktív készségekre− központi szerephez jut. Az anyag külön erénye, hogy a más tankönyvekben gyakran elhanyagolt írásbeliséget (az érettségi legkritikusabb pontja) az első leckétől kezdve következetesen és szisztematikusan fejleszti. A feladatok végrehajtásában meghatározóak a kooperatív tanulási formák (páros, kis- és nagycsoportos, projekt).


  A BLOGGERS 2 kis lépésekben halad, folyamatosan gyakoroltat, rendszeresen ellenőriz, felzárkóztat.
  A munkafüzet bőséges gyakorló anyagot kínál, minden tankönyvi egységhez tartozik egy azonos terjedelmű munkafüzeti gyakorló egység. Megkönnyíti a differenciálást, hogy külön kiegészítő anyag található a lassabban haladók (Archive) és a gyorsabban haladók (Update) számára. Két leckénként megoldókulccsal és pontozással ellátott ismétlő feladatsorok és témazáró tesztek segítik az önellenőrzést, valamint az értékelést.
   

  A sorozat B1+ nyelvi szintig vezet, kötetei heti 3-4 órában egy tanév alatt reálisan elvégezhető tananyagot tartalmaznak.
   

  A sorozat további előnye, hogy 4. kötetként tartozik hozzá egy kifejezetten a középszintű érettségire felkészítő, ismétlő, rendszerező tankönyv, a Your Exam Success (YES).

   

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?
  Mindhárom szinten (A1-A2; A2-B1; B1+) komplex oktatási csomag áll a tanulók rendelkezésére, amely tankönyvet, munkafüzetet és 2 db audio-CD-t foglal magában.
  A tanárok munkáját a kiadó honlapjáról ingyenesen letölthető tanári kézikönyv, valamint tanmenet is segíti.

   

  Információ a szerzőről
  Fehér Judit nemzetközileg elismert módszertani szakember, több nyelvoktatási anyag szerzője, a PILGRIMS tanártrénere, gyakorló nyelvtanár.
   

 • Letölthető dokumentumok