Taneszközkereső

Kekse 1 Lehrbuch

NT-56501_NAT boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Andreas Kentsch, Lázár Györgyné, Tóth Tímea
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium/szakközépiskola
  • Évfolyam: 7. évfolyam, 8. évfolyam, 9. évfolyam, 10. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 120 oldal
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Kiknek javasoljuk a sorozatot?
   

  A Kekse egy háromkötetes középiskolai tankönyvcsalád, amelyet elsősorban a 9-12. évfolyamon a németet mint 2. idegen nyelvet tanuló diákoknak ajánlunk.

  A sorozat elvégzésével a tanulók kezdő szintről B1/B1+ szintre juthatnak el.

   

  A sorozat 1. kötete, a Kekse 1. különösen javasolható a szakközépiskolai (korábban szakiskola) használatra, erre az iskolatípusra külön tankönyvi engedélyt kapott.
   

  Melyek a sorozat fő jellemzői?


  A sorozat koncepciójának egyik lényeges eleme, hogy hangsúlyosan figyelembe veszi a mai magyar diákok tanuláshoz való attitűdjét. Fontos szerepet szán a tanulói motiváció erősítésének és annak, hogy a tanuló minél előbb sikerélményhez jusson.
  Ezért – különösen az 1. kötetben - szándékosan apró lépésekkel halad, a fejezetek rövidek, a feladatok között célzottan találhatók szép számmal könnyebb, egyszerűbb gyakorlatok. A rövid fejezetek és apró lépések a tanulót a gyorsabb haladás, a „jé, már ezt is tudom” élményével ajándékozzák meg, ez a mai, pörgő világban élő diákok számára szinte alapigény.
  A learning by doing modern nyelvtanítási elméletnek megfelelően a nyelvtani elemek feldolgozása is fokozatosan és felfedeztető módon történik.

   

  Fontos motivációs erővel bír a filmszerű kerettörténetet és az állandó karakterek szerepeltetése, amivel érzelmi kapcsolat alakulhat ki a tananyag és a tanulók között.

  Nagyon tudatos a kerettörténet, ill. helyszín megválasztása: egy berlini lakóközösség több országból származó lakói természetes közeget teremtenek a német nyelvű kommunikációra és a mindennapi élethelyzetek nyelvi bemutatására. Az állandó szereplők problémái közel állnak a tanulókéhoz, a tanulók könnyen találhatnak apropót a megnyilatkozásra. Nevelési és országismereti szempontból is lényeges, hogy a szereplők több országból verbuválódtak. A fiatalok Magyarországról, Oroszországból, Ausztriából, Csehországból, Németországból érkeztek.


  A szóbeliség fejlesztésén kívül fontos szerepet kap a hallásértés, mely nem korlátozódik a tankönyvre, hanem a munkafüzetben is találunk szép számmal a helyes kiejtést gyakoroltató feladatokat.

  Az olvasásértés fejlesztése kezdetben rövid, egyszerű szövegeken keresztül történik, a hangsúly főleg a globális értésen van. A szövegek összetettsége, nehézsége fokozatosan emelkedik. A szövegválasztásnál a szerzők törekedtek az érdekességre és az országismereti tudnivalók közvetítésére.(Pl. Zu Besuch bei der Familie Habsburg in Sóskút, Weihnachten in anderen Ländern, Dirk Nowitzki  -Eine Sportkarriere).

  A 2. és 3. kötetekben gyakran találhatók olyan rövidebb, országismereti érdekességeket rejtő szövegek, amelyek elsődleges célja, hogy olvasási élményhez jussanak a diákok.
  (Brokkoli-Boykott in den Schulen, Loreley Die Legende der Bräutigamseiche)

  A nyelvtani gyakorlófeladatokat érdekesebbé teszi, hogy helyenként felkínálja a téma utáni további keresést az interneten.

  Tanítás-módszertani szempontból fontos szerepet kapnak a különböző munkaformák, különösen a páros munkák.


  A sorozat figyelembe veszi azt a tendenciát, hogy egyre többen az angol után, ill. az angol mellett kezdik el a németet.  Az angol és német közötti meglévő hasonlóságokra, ill. eltérésekre való utalás egyik fő célja az, hogy tudatos nyelvtanulóvá neveljük a tanulót, illetve igyekezzünk kihasználni az előzetes ismeretekből származó előnyöket.
   

  Ugyancsak a tanulásra való nevelést szolgálja munkafüzetben az ún. Nyelvi Portfólió, a tankönyvben az ismétlő leckék biztosítanak lehetőséget az önértékelésre.


  A témák megfelelnek az érettségin is kötelező témaköröknek: pl. lakás, szabadidő (sport, filmek, könnyűzenei koncertek, múzeum, kiállítás), vásárlás (műszaki cikkek is), család, étkezés (egészséges ételek, pl. gyümölcssaláta), számítógép, napirend, házi munka, tanulás (tantárgyak, órarend), szálloda.

   

  A 3. kötet munkafüzetében minden fejezethez tartozik egy kifejezetten az érettségire hangoló feladatsor (Sind Sie schon reif für das Abitur?).

   

  A tanári kézikönyvek igazi kincsestárak a tanárok számára. Minden fejezethez bőséges kiegészítő gyakorlóanyagot tartalmaznak, ezen kívül felmérő ill. ellenőrző feladatsorokat, az adott leckék tematikájához és nyelvi szintjéhez illeszkedő olvasmányokat, a függelékben szerepkártyákat.


  Milyen kiegészítő elemek tartoznak a tankönyvhöz?
   

  A minden tankönyvhöz munkafüzet, audio-CD, tanári kézikönyv, feladatsorok, tanmenet tartozik.

 • Letölthető dokumentumok