Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Deutsch für Dich 2 Neu. Német nyelvkönyv kisgyermekek számára

NT-56351_II_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Balogh Zoltánné
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 1. évfolyam, 2. évfolyam
  • Tantárgy: német nyelv
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 56 + 16 (melléklet) oldal
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Kinek javasoljuk a sorozatot?

  A Deutsch für dich 1-2. sorozat a német nyelvet első-második évfolyamon tanulni kezdők számára készült. A tankönyvek alapvető célja a német ill. idegen nyelvtanulás iránt kedv felkeltése, a német nyelvvel való játékos foglalkozás.

  A sorozat megfelel a Világ-nyelv program Alap-osan alprogramban megfogalmazott ajánlásoknak.

  A CD-k a hanganyagon kívül további kiegészítő anyagokat is tartalmaznak a tanár számára (kivágható szókártyasablonok, feladatlapok, stb).

  A sorozat legfontosabb jellemzői

  A Deutsch dür Dich anyaga a korosztályhoz igazodva szinte teljes egészében a szóbeli kommunikációra épül. Mivel német szavak, kifejezések csak esetenként fordulnak elő az 1. részben, ezért alkalmas az első osztályban a német nyelvet tanulni kezdők számára is.
  A szöveges feladatmeghatározás helyett piktogramok jelzik a gyerekeknek, mi a teendőjük. A jelek egyértelműek, de a tankönyv elején jelmagyarázat is található.

  Játékosan, változatos tevékenységformákon keresztül tanítja meg a német nyelv alapszókincsét, a fő célt a nyelvtanulás iránti kedv felkeltésére, a szóbeliségre és a sikerélményre helyezi.

  A tankönyvek egyenként 2 x 30 tanórányi anyagot tartalmaznak, ez a tanári kézikönyv feldolgozási ötleteivel igény szerint bővíthető.

  A tankönyvek egységes felépítésűek: minden egység egy 45 perces tanóra anyagát tartalmazza

  A tananyag témáit a szerző a kisiskolások mindennapi életéből merítette, érdeklődési körüknek megfelelően választotta meg azokat. Így kerültek a tananyagba az olyan alapvető beszédhelyzetek, mint a köszönés, ismerkedés; a színek és számok, az iskolai életben használatos szavak, kifejezések, az ünnepek, az állatok, a család, a lakás, cselekvések, az idő kifejezése, a naptár (napok, hónapok, évszakok), továbbá ismerős mesék. A főnevek tanítását internacionalizmusokkal kezdi, amelyek hasonló hangzásuk miatt könnyen megtanulhatók. A témák (színek, számok, állatok, ünnepek, szabadidő stb) és a szókincs mennyisége megfelelnek a gyerekek életkori sajátosságainak. 

  Sok mondóka, dal segíti  a tananyag begyakorlását, a helyes kiejtés elsajátítását. A dalok és mondókák tematikusan is kapcsolódnak az egyes leckék anyagához. Az egyszerű rímek, kiszámolók, énekek lehetőséget kínálnak a tanárnak a tanóra változatosabbá, hangulatosabbá tételére is.
  A nyelvtan tanításával a mondatmodellekben találkoznak a tanulók, ezek tudatosítása későbbi évek feladata.

  A kötetek végén megtalálható a szavak, kifejezések és mondatmodellek összefoglalása.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvekhez?

  Tanári kézikönyv, hanganyag, tanmenet

 • Letölthető dokumentumok