Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Az ember és a Föld munkafüzet a középiskolák 10. évfolyama számára

NT-17230_M boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Farkas Bertalan Péter, dr. Bernek Ágnes
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakgimnázium
  • Évfolyam: 10. évfolyam
  • Tantárgy: földrajz
  • Tankönyvcsalád: A mi világunk!
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-17230/M
  • Iskolai ár: 500 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 80
  • Szín: 2 szín
 • Leírás

  A taneszközcsalád legfontosabb jellemzői

  • A tankönyvsorozatot komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: Kereszty Péter, Nemerkényi Antal, Nagy Balázs, Neumann Viktor, Sárfalvi Béla, Bernek Ágnes.
  • A sorozat tankönyvei elsősorban a szakközépiskolák számára készültek és felkészítenek a középszintű érettségire is.
  • Tanulásközpontú tankönyvek alkotják a sorozatot: pontos, szakszerű tartalom, könnyen érthetően megfogalmazva és sok képpel, ábrával illusztrálva.
  • Modern természettudományos szemléletet közvetítenek.
  • A tudományos megismerést mint folyamatot mutatják be, a tudományos munkával kapcsolatos reális elképzeléseket alakítanak ki.
  • Modern tanítás- és tanulás-módszertani technikákat alkalmaz, mint például a kooperatív tanulási és tanítási technikák, készség- és képességfejlesztés (differenciálás) és a projektmódszer.
  • A tankönyvek a tantervekben előírt tartalmak feldolgozása mellett következetesen nyújtanak segítséget a szövegértési és szövegalkotási kompetenciák, valamint a gondolkodási képességek és a vitakészség fejlesztéséhez.
  • Továbbgondolásra, önálló vélemény megfogalmazásra ösztönöznek az értelmezést kívánó kiegészítő szövegek is találhatók a tankönyvben és hozzájuk tartozó kérdések, feladatok.
  • A tantárgy iránti érdeklődés felkeltésére, más tantárgyakkal való kapcsolat bemutatására érdekes olvasmányokat találunk a tankönyvekben.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek segítik.

  A tankönyvcsalád használatát a Földrajzi fogalomtár középiskolásoknak (NT-81536) és a Készüljünk az érettségire földrajzból (NT-81560) című kiadvány teszi teljessé.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink földrajzkönyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot,
  • a változatos tanulástechnikai módszerek alkalmazását,
  • sokféle feladattípus szerepeltetését, amelyek alkalmasak képességfejlesztésre,
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.
 • Letölthető dokumentumok