Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Ének-zene az általános iskola 6. évfolyama számára

NT-11667 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Riznerné Kékesi Mária, Ördög László
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 6. évfolyam
  • Tantárgy: ének-zene
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11667
  • Iskolai ár: 1210 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5 (168x238)
  • Terjedelem: 136
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A sorozat szerzői a magyar zenepedagógia elismert alakjai.
  • A sorozat az általános iskolák ének-zene kerettantervéhez igazodik [51/20212. (XII. 21.) EMMI-rendelet 2. sz. melléklet, 2.2.12.1 A változat].
  • A sorozat a Kodály-módszer elveit figyelembe véve készült. Kodály elve alapján a zene megismerésének folyamatához mindenki a számára legkönnyebben hozzáférhető hangszerrel, saját énekhangjával juthat el, ezért a könyv tananyaga az életkornak megfelelő népdalokat és műzenei szemelvényeket tartalmaz.
  • A kiadványok dalanyaga és zenetörténeti anyaga, valamint zenehallgatási anyaga a népzenén (saját és más népek dalai) és értékes műzenei szemelvényeken alapul.
  • Az ismeretek tapasztalati úton kerülnek bemutatásra, a tanulók tevékeny részvételével mindig az énekes vagy zenehallgatási anyagból kiindulva.
  • A felső tagozatos könyvek anyaga koncentrikusan építkezik az alsó tagozat ismereteire, és a készségfejlesztés is tovább folyik.
  • A tananyagot fényképes illusztrációk gazdagítják.

  A tankönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink énekkönyveitől:

  • tudományosan megalapozott ismereteket;
  • nívós zenei válogatást;
  • bőséges énekes anyagot.

  A tankönyvhöz kapcsolódó kiadványok:

  Muzsikáló évszázadok I–V. (CD)

 • Letölthető dokumentumok