TaneszközkeresőTechnika, életvitel és gyakorlat 5.

NT-11548_T boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Békefi Gábor, Erlich József, Karsai Zsuzsanna, Nedobáné Fendrik Éva
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: technika, életvitel és gyakorlat
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11548/T
  • Iskolai ár: 900 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  Tantervi megfelelés:

  51/2012.  (XII. 21.) EMMI rendelet

  • 2. melléklet 2.2.16 Technika, életvitel és gyakorlat
  • 2. melléklet 2.3.3.1 Technika, életvitel és gyakorlat – A változat
  • 4. melléklet 4.2.18 Technika, életvitel és gyakorlat
  • 5. melléklet 5.2.22 Technika, életvitel és gyakorlat

  A tankönyvcsalád legfontosabb jellemzői

  • A tankönyvsorozatot komoly szakmai múlttal rendelkező szerzők írták: a tankönyveket Karsai Zsuzsanna (vezetőtanár, szakértő), Erlich József (tanár, a Nat2012 és a kerettanterv kidolgozója, kerületi központi műhely vezető), Békefi Gábor (tanár, szakértő) és Nedobáné Fendrik Éva (tanár, szakértő).
  • A sorozat tankönyvei illeszkednek az általános iskolák tantervéhez, az emelt óraszámú „A” tantervéhez, valamint a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok tanterveihez.
  • A megszokott és a gyakorlatban jól bevált – ugyanezen szerzők által készített – tankönyvsorozat az alapja ennek a tankönyvcsaládnak.
  • A tankönyvek a tananyagot hagyományos módon dolgozzák fel, azaz az ismeretek értelmezése kérdések és feladatok segítségével történik. Emellett a korosztály számára érthetően megfogalmazott Érdekességek, Olvasmányok és a modellcsomag segítik a tananyag befogadását.
  • A tankönyvek a tantervekben előírt tartalmak feldolgozása mellett következetesen nyújtanak segítséget tárgyak készítéséhez szükséges kompetenciák, valamint a gondolkodási képességek és a vitakészség fejlesztéséhez.
  • A tantárgy iránti érdeklődés, a tárgyak készítéséhez való kedv felkeltésére tesz kísérletet a modellgyűjtemény tárgyainak szerepeltetése a tankönyvekben.
  • A tanári munkát a letölthető tanmenetek és tanári kézikönyvek segítik.

  A sorozatot ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink technika, életvitel és gyakorlat könyveitől:

  • szaktudományi megalapozottságot;
  • változatos, bőséges feladatanyag szerepeltetését, amely alkalmas a technka, életvitel és gyakorlat ismeretanyagának elsajátíttatására, valamint képességfejlesztésre;
  • olyan feladatapparátus és modellgyűjtemény alkalmazását, amely a mindennapi élet problémáira, a diákokat foglalkoztató/érdeklő kérdésekre is fókuszál;
  • a tanórai differenciálás lehetőségét a taneszközök segítségével.

  A sorozat tagjai

  • Technika, életvitel és gyakorlat 5. évfolyam (NT-11548)
  • Technika, életvitel és gyakorlat 6. (NT-11648)
  • Technika, életvitel és gyakorlat 7. (NT-11748)
  • Kiegészítő anyagok: letölthető tanmenetek.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4 (202x285)
  • Terjedelem: 100 oldal + 24 oldal melléklet
  • Szín: 4 szín
 • Letölthető kiegészítők