Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Ének-zene 3. Emelt szint

NT-11305_Z boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Szabó Helga
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 3. évfolyam
  • Tantárgy: ének-zene
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: NT-11305/Z
  • Iskolai ár: 920 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 152
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A sorozat tagjai

  Tankönyvek:

  NT-11105/Z/T; NT-11205/Z, NT-11305/Z, NT-00405/Z/1

  Kiegészítő anyagok:

  letölthető tanmenetek

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A sorozat szerzője a magyar zenepedagógia, különösen az általános iskolai zeneoktatás egyik legkimagaslóbb, nemzetközileg is elismert alakja.
  • A sorozat az általános iskolák emelt szintű ének-zene kerettantervéhez igazodik [51/2012. ( XII.21.) EMMI rendelet 7. sz. melléklet, 7.08.1]. A sorozat az emelt szintű képzés egyetlen rendszerbe foglalt forrása.
  • A sorozat a Kodály-módszer elveit figyelembe véve készült. Célja a magyar zenekultúra megismertetése a gyermekekkel, a zenei írás-olvasás általánossá tétele az iskolán keresztül.
  • Az alsó tagozatos könyvek anyaga a  készségfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. A feladatok és a dalanyag, a zeneművek és az általuk és belőlük kifejthető zenei ismeretek, készségfejlesztési feladatok egyaránt fejlesztik az egyéni és a közös készségeket, képességeket. A dalok, a feladatok egyszerre adnak lehetőséget az élményszerzésre, az ismeretszerzésre, a differenciált foglalkoztatásra, az egyéni és csoportos munkaformák használatára.
  • A dalanyaga és zenehallgatási anyaga a népzenén (saját és más népek dalai) és értékes műzenei szemelvényeken alapul.

  A tankönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a következőket várják el napjaink énekkönyveitől:

  • tudományosan megalapozott ismereteket;
  • nívós zenei válogatást;
  • bőséges énekes anyagot.

  A tankönyvhöz kapcsolódó kiadványok:

  NT-00165/CD, NT-00265/CD

  A sorozat köteteinek átdolgozása folyamatos.

 • Letölthető dokumentumok