Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Szakiskolai közismereti tankönyv 10. évfolyam

FI-511011001_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csorba F. László, Dr. Both Mária Gabriella, Dr. Hunya Márta, Dukán András Ferenc, Kerber Zoltán, Kerberné Varga Anna, Kerpen Gábor, Mayer József, Singer Péter, Tamásiné Makay Mariann, Tüskés Gabriella, Vígh Sára
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 10. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-511011001/1
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 352
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Kinek ajánljuk?

  A tankönyv a szakiskolában tanuló diákoknak készült. A tankönyv megfelel a szakiskolai kerettanterv előírásainak.

  Melyek a tankönyv legfontosabb jellemzői?

  A tankönyv a kilencedik évfolyamos tankönyv folytatása, azt követi szemléletében, módszertanában és külső megjelenésében is. Minden tekintetben megfelel a szakiskolai kerettanterv előírásainak. A tankönyv egyben tartalmazza az 5 közismereti tantárgyi terület anyagait: az Osztályközösség-építés (OKÉ), a Matematika, a Természetismeret, a Kommunikáció-magyar (KOMA) és a Történelem-társadalomismeret műveltségterületek egységesen 30-30 oldalpárral rendelkeznek. Minden oldalpár egy témát dolgoz fel. A kötet tartalmai kapcsolódnak egymáshoz, kiegészítik egymást, illetve kapcsolódnak a kilencedik évfolyamos tankönyv anyagaihoz, arra épülnek. Ebben a tankönyvben is a műveltségterületek egymásra is reflektálnak, minden lecke kapcsolódik nem csupán egy saját tantárgybeli leckéhez, hanem más műveltségterületek témáihoz is. A tantárgyi kapcsolódások minden lecke alján szerepelnek. A tankönyv szöveggyűjteményt és fogalomtárat is tartalmaz. A fogalomtár mindkét kötet fogalmait tartalmazza. Munkafüzetek is készültek a tankönyvhöz, minden leckéhez/oldalpárhoz általában azonos című és terjedelmű oldalpár.

  Tartalmában és szemléletében is újszerű a tankönyv. A megváltozott tananyagtartalom, az egységes természetismeret, a digitális kultúra beemelése a tartalomba, illetve társművészetek szerepeltetése jellemzik a tankönyvet. A tankönyv tematikai lehetőségekben, feladatokban egyaránt bőséges kínálatot nyújt, lehetőséget teremtve a tanárnak a diákok érdeklődéséhez, előzetes tudásához való alkalmazkodásra. Rendkívül sok, sokféle és sokrétű feladatot tartalmaznak a leckék. Olyan kínálatot ad a tankönyv, amely szélesebb az elvégezhetőnél, annak érdekében, hogy a motiváló erejű, a diákok számára érdekes anyagoktól lehessen elindulni, haladni a nehezebb kérdések, problémák felé. A tankönyv minden fejezete sok képpel, ábrával dolgozik. Változatos, esztétikus megjelenése részben a motivációt szolgálja, de megfelel a korszerű tankönyvi követelményeknek is.

  Milyen kiegészítők tartoznak a tankönyvhöz?

  Ez a tankönyvcsalád második kötete. Tartozik hozzá műveltségterületenként 1-1 munkafüzet:

  Osztályközösség-építő program 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Matematika 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Természetismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Kommunikáció – magyar 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  Történelem – Társadalomismeret 10. munkafüzet a Szakiskolai közismereti tankönyvhöz

  A tankönyvcsalád első kötete a Szakiskolai közismeretei tankönyv 9., műveltségterületenként 1-1 munkafüzettel.

 • Letölthető dokumentumok