Taneszközkereső

Földrajz 8. tankönyv

FI-506010801 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: F. Kusztor Adél, Pokk Péter, Szőllősy László
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, gimnázium, középiskola, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: földrajz
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Kísérleti tankönyv, tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-506010801
  • Iskolai ár: 650 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 208
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A tankönyv tágabb és szűkebb környezetünket, Európát és Magyarországot mutatja be. Nagyobb hangsúlyt kaptak a könyv elején a Kárpát-medencevidék és Magyarország témakörei, ezeket Közép-Európa és kontinensünk többi része követi.
  A Kárpát-medencét földrajzi egységként elemzi a kiadvány, hiszen a tájhatárok nem esnek egybe az országhatárokkal. Először Magyarország földrajzának törvényszerűségeibe nyújt bepillantást a tankönyv, majd fokozatosan távolodunk és Európa távolabbi országainak életét mutatja be.

  A leckék jól tagoltak, amelyet a változatos szerkezeti és tartalmi elemek tesznek lehetővé.

  • Izgalmas és figyelemfelkeltő a lecke címe, amely tömören utal a tartalomra.
  • A leckék elején található kérdések a tanulók előzetes ismereteinek „előhívására”alkalmasak, a rövid bevezetők motiválnak, ráirányítják a tanulók figyelmét az új témára.
  • A kérdések és feladatok helye és funkciója gondosan megtervezett, a tanárok és a diákok számára is könnyen felismerhető ezek egymástól eltérő szerepe.
  • Fontos cél volt a tankönyv órai használhatósága, ezért a törzsszövegben és az oldalsávban is számos olyan kérdés, feladat, problémát felvető kérdés található, mely az óra menetébe beépíthető. Ezt a célt szolgálják a fényképek, táblázatok, térképek és magyarázó ábrák is.
  • A leckén belüli feladatok, kérdések, az egyes tartalmi szakaszok előtti kérdések a következő tananyagrész feldolgozását segítik.
  • A változatos feladatok lehetővé teszik, hogy a szaktanár az osztály érdeklődésének megfelelően differenciáljon, változatos tanulási formákat alkalmazzon.
  • A kiadványban több tanulási praktikum (tanácsok a tanuláshoz) segíti a tanulást.
  • A reproduktív tanulás helyett a feldolgozás típusú tanulást helyezi előtérbe a tankönyv. Az ismeretközlés mellett nagy szerepet kapnak tevékenykedtető feladatok is.  
  • A tankönyv problémacentrikus feladatai, kérdései lehetőséget adnak a vitára, a tanulói vélemények kifejtésére, önálló kérdések megfogalmazására.
  • A mindennapi életből vett példákkal is segíti a tankönyv a tananyag megértését.
  • A folyamatokat bemutató ábrák változatosak, a rendszerben való gondolkodásra ösztönöznek.
  • A tankönyv változatos módszertani ötleteket ad egy-egy téma társas feladatmegoldására is.
  • Az egyszerű megfigyelések, vizsgálódások segítik a földrajzi jelenségek megértését, ezért érdemes időt szánni rájuk.
  • A tankönyv egyes fejezetei kifejezetten a csoportmunkában történő feldolgozást segítik elő. A tankönyvben szereplő esettanulmányok egy-egy konkrét szituáció segítségével hozzák közelebb a gyerekekhez a tananyagot.
  • A témaköröket lezáró összefoglalások újszerűek, gondolkodtatóak. Általában lehetőséget adnak az ismeretek sokoldalú rendszerezésére.

  A témakörök összefoglalásai képek, folyamatábrák elemzésére támaszkodnak. Ezek lehetnek:

  • kép- és ábraelemzések gondolkodtató feladatokkal,
  • játékos feladatok,
  • karikatúra-elemzések,
  • projektfeladatok.

  A feladatok összeállításának koncepciója, hogy az összefoglalás során összetett és sokoldalú ismereteket adjon.
  A tankönyv szerves egységet alkot a munkafüzettel, amely elsősorban az új tananyag feldolgozását támogatja.

 • Letölthető dokumentumok