Taneszközkereső

Matematika 8. munkafüzet

FI-503010802_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gedeon Veronika, Paróczay Eszter, Számadó László, Tamás Beáta, dr. Wintsche Gergely
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010802/1
  • Iskolai ár: 400 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 144
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Felső tagozatosoknak kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv, illetve a hatályos kerettantervek követelményrendszere alapján került kidolgozásra. A tankönyvcsalád különlegessége egy olyan fajta gyermekközpontúság, amely a tudományos igényesség megőrzése mellett a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó  tananyag-elsajátításra alapoz. Ebből adódóan tankönyveink a matematikai készségek fejlesztésén túl kiemelt hangsúlyt fektetnek az általános törvényszerűségek tanulókkal való felfedeztetésére, a szövegértési és szövegértelmezési feladatokra valamint a kooperatív technikák alkalmazására.

   

  A munkafüzet fejezetei:

  I. Számok és betűk

  II. Geometriai transzformációk

  III. A Pitagorasz-tétel

  IV. Egyenletek, egyenlőtlenségek

  V. Függvények, valószínűségek, sorozatok

  VI. Felszín, térfogat

   

  A munkafüzet tartalmi szerkezete szorosan kapcsolódik a tankönyv felépítéséhez. Fejezet- és leckecímeik is megegyeznek, így párhuzamosan használhatóak. A munkafüzet elsődleges célja, hogy feladatanyaga – a klasszikus gyakoroltató-rögzítő funkció mellett – szélesebb körű természettudományos látásmódhoz, a matematikai problémamegoldó-készség magas szintű fejlődéséhez segítse a tanulókat, s felkészítse őket arra, hogy a megszerzett tudást képesek legyenek valós körülmények között is alkalmazni.

  Minden lecke több, három nehézségi szint szerint besorolt feladatot tartalmaz. Ezek egy része a tankönyvi ismeretek gyors, esetenként tesztszerű egyéni gyakorlására és ellenőrzésére szolgál. A munkafüzetben közölt játékok, illetve játékos feladatok tanórába való integrálása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanulókhoz valóban közel hozzuk, s megszerettessük velük a matematikát. A különböző típusú és nehézségi szintű feladatok az egyéni fejlesztést és a differenciált oktatást is támogatják.

  Bár a munkafüzetben igyekeztünk elegendő helyet biztosítani a legtöbb feladat megoldásához, a célunk természetesen nem az volt, hogy általa nélkülözhetővé tegyük a diákok által vezetett füzet használatát. A füzetvezetés tehát egyes feladatok esetében a munkafüzet használata mellett is szükséges, tanulásmódszertanilag pedig mindenképpen indokolt.

  A munkafüzet az FI-503010801 raktári számú tankönyvhöz tartozik. A tankönyv és a munkafüzet feladatmegoldásainak gyűjteménye letölthető a www.okosportal.hu weboldalról.

  A tankönyvcsalád tagjai:

  • Matematika 5. tankönyv (Raktári szám: FI-503010501/1)
  • Matematika 5. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010502/1)
  • Matematika 6. tankönyv (Raktári szám: FI-503010601)
  • Matematika 6. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010602)
  • Matematika 7. tankönyv (Raktári szám: FI-503010701)
  • Matematika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010702)
  • Matematika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-503010801)
  • Matematika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010802)
  • Matematika 9/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503010901/1)
  • Matematika 9/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503010902/1)
  • Matematika 10/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503011001)
  • Matematika 10/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503011002)
  • Matematika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-503011101)
  • Matematika 12. tankönyv (Raktári szám: FI-503011201)