Taneszközkereső

Matematika 8. tankönyv

FI-503010801_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gedeon Veronika, Paróczay Eszter, Számadó László, Tamás Beáta, dr. Wintsche Gergely
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 8. évfolyam
  • Tantárgy: matematika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-503010801/1
  • Iskolai ár: 650 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 224
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  Felső tagozatosoknak kifejlesztett újgenerációs tankönyvcsaládunk a Nemzeti alaptanterv, illetve a hatályos kerettantervek követelményrendszere alapján került kidolgozásra. A tankönyvcsalád különlegessége egy olyan fajta gyermekközpontúság, amely a tudományos igényesség megőrzése mellett a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó  tananyag-elsajátításra alapoz. Ebből adódóan tankönyveink a matematikai készségek fejlesztésén túl kiemelt hangsúlyt fektetnek az általános törvényszerűségek tanulókkal való felfedeztetésére, a szövegértési és szövegértelmezési feladatokra valamint a kooperatív technikák alkalmazására.

  A tankönyv fejezetei:

  I. Számok és betűk

  II. Geometriai transzformációk

  III. A Pitagorasz-tétel

  IV. Egyenletek, egyenlőtlenségek

  V. Függvények, valószínűségek, sorozatok

  VI. Felszín, térfogat

  A fejezetek egy az egész könyvet átfogó történet egy-egy epizódjával indulnak. E „story board” célja, hogy azok számára is érdekesebbé, barátságosabbá tegye a tankönyv tartalmát, akik egyébként idegenkednek a matematikától. A 8. évfolyamos tankönyv fejezetindítói rendhagyó módon a jövőbe kalauzolják az osztályt. A történetek a pályaválasztás kérdéskörét járják körül, s közben bemutatják, mennyi mindenre is jó a matematika.

  A leckék általában a hétköznapjainkhoz köthető példa megoldásán keresztül, vagy a tanulók korábbi ismereteire alapozva vezetik be az új fogalmakat. Minden leckéhez néhány kidolgozott példa, órai feldolgozásra, illetve otthoni munkáltatásra szánt feladatok tartoznak. Emellett több lecke is tartalmaz olyan páros vagy csoportmunkára javasolt játékokat és feladatokat, amelyek tanórába való integrálása által lehetőségünk nyílik arra, hogy a tanulókhoz valóban közel hozzuk, s megszerettessük velük a matematikát.

  A feladatokat három nehézségi szint szerint jelöltük, a fontos fogalmakat és ismereteket piros betűvel emeltük ki.

  A tankönyvhöz külön munkafüzet (raktári szám: FI-503010802) is tartozik. A tankönyv és a munkafüzet feladatmegoldásainak gyűjteménye letölthető a www.okosportal.hu weboldalról.

   

  A tankönyvcsalád tagjai:

  • Matematika 5. tankönyv (Raktári szám: FI-503010501/1)
  • Matematika 5. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010502/1)
  • Matematika 6. tankönyv (Raktári szám: FI-503010601)
  • Matematika 6. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010602)
  • Matematika 7. tankönyv (Raktári szám: FI-503010701)
  • Matematika 7. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010702)
  • Matematika 8. tankönyv (Raktári szám: FI-503010801)
  • Matematika 8. munkafüzet (Raktári szám: FI-503010802)
  • Matematika 9/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503010901/1)
  • Matematika 9/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503010902/1)
  • Matematika 10/1. tankönyv (Raktári szám: FI-503011001)
  • Matematika 10/2. tankönyv (Raktári szám: FI-503011002)
  • Matematika 11. tankönyv (Raktári szám: FI-503011101)
  • Matematika 12. tankönyv (Raktári szám: FI-503011201)