Taneszközkereső

Magyar nyelv 11. munkafüzet

FI-501011102_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, dr. Pelczer Katalin
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 11. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501011102/1
  • Iskolai ár: 350 Ft.
 • Leírás

  A munkafüzet leírása

  • A munkafüzet a 11. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagához kapcsolódik, olyan általános nyelvészeti, pragmatikai, retorikai témákhoz, amelyek segítik a nyelv, valamint a különféle beszédhelyzetekben meghúzódó törvényszerűségek mélyebb megismerését. A munkafüzet mindezekhez három fő fejezetben kínál gyakorlatokat: I. EMBER ÉS NYELV, II. BESZÉDHELYZETEK, III. MÉDIA, NYILVÁNOSSÁG, RETORIKA
  • A munkafüzet szorosan követi a tankönyv felépítését, változatos módokon segíti az ismeretek rögzítését, valamint gyakorlatban való alkalmazását.
  • A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai segítik.

  A munkafüzet legfontosabb jellemzői

  • A munkafüzet friss nyelvi példákkal teli feladatokkal nyújt lehetőséget a nyelvi ismeretek elsajátításához. A diákok változatos, saját tapasztalataikat is aktivizáló gyakorlatok révén fedezhetik fel a nyelv mindennapi életünkben betöltött szerepét és sokszínűségét.
  • A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A munkafüzet szöveggyűjteményében a tanulók a mindennapi életből vett, praktikus szövegekhez, irodalmi és tudományos érdekességeket bemutató írásokhoz kapcsolódó feladatsorokkal tehetik próbára szövegértésüket.
  • A munkafüzet gyakorlatai a mindennapokban előforduló, gyakorlati szövegeket és a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és tudományos érdekességeket bemutató részleteket tartalmaznak, amelyek még inkább hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet kommunikációs jelenségeit és alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit.

  A sorozat tagjai:

  Tankönyvek: FI-501010901/1, FI-501011001/1, FI-501011101/1, FI-501011201/1
  Munkafüzetek: FI-501010902/1, FI-501011002/1, FI-501011102/1, FI-501011202/1

 • Letölthető dokumentumok