Taneszközkereső

Magyar nyelv 11. tankönyv

FI-501011101_1 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: dr. Aczél Petra, dr. Forró Orsolya, dr. Hegedűs Attila, dr. Pelczer Katalin
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: gimnázium, középiskola, szakközépiskola
  • Évfolyam: 11. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: FI-501011101/1
  • Iskolai ár: 600 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A tankönyv leírása

  • A tankönyv a 11. évfolyam magyar nyelvi és kommunikációs anyagát tartalmazza, olyan általános nyelvészeti, pragmatikai, retorikai témákat, amelyek segítik a nyelv, valamint a különféle beszédhelyzetekben meghúzódó törvényszerűségek mélyebb megismerését. A tankönyv mindezeket három fő fejezetben tárgyalja: I. EMBER ÉS NYELV, II. BESZÉDHELYZETEK, III. MÉDIA, NYILVÁNOSSÁG, RETORIKA.
  • A tankönyvi leckék szerkezete jól áttekinthető: egy-egy hétköznapi jelenséghez kapcsolódó kérdést és az előismeretek aktivizálását szolgáló részeket követik a tananyagot bemutató, ismeretkínáló szövegek, majd a leckéhez kapcsolódó kérdések és feladatok, végül pedig a lecke témájához bázisszövegében vagy feladataiban kapcsolódó szövegértési gyakorlatok.
  • A tanári munkát az Okosportál digitális anyagai, letölthető tanmenetei, feladatai segítik.

  A tankönyv legfontosabb jellemzői

  • A tankönyv a különféle nyelvtudományi iskolák mindennapi életben is alkalmazható, újabb eredményeivel, valamint friss nyelvi példákkal teli feladatokkal nyújt lehetőséget a nyelvi ismeretek elsajátításához. A diákok változatos, saját tapasztalataikat is aktivizáló gyakorlatok révén fedezhetik fel a nyelv mindennapi életünkben betöltött szerepét és sokszínűségét.
  • A tankönyv az ismeretek rendszerezését, tanulását segítő infografikák, valamint a vizualitást és a tanultak alkalmazását összekapcsoló gyakorlatok révén reflektál korunk vizuális igényeire.
  • A sorozatban kiemelt hangsúlyt kap a szövegértési képesség fejlesztése. A rendszeres fejlesztést a leckék végén található Gyakorlás rovat feladatai, a Retorikai szöveggyűjtemény, valamint a munkafüzet szöveggyűjteményének gyakorlatai biztosítják.
  • A tankönyv gyakorlatai a mindennapokban előforduló, gyakorlati szövegeket és a tantárgyi koncentrációt segítő irodalmi és tudományos érdekességeket bemutató részleteket tartalmaznak, amelyek még inkább hozzásegítik a diákokat ahhoz, hogy megfigyeljék a hétköznapi élet kommunikációs jelenségeit és alkalmazzák a nyelvi sztenderd mintáit.

  A sorozat tagjai:

  Tankönyvek: FI-501010901/1, FI-501011001/1, FI-501011101/1, FI-501011201/1
  Munkafüzetek: FI-501010902/1, FI-501011002/1, FI-501011102/1, FI-501011202/1

 • Letölthető dokumentumok