TaneszközkeresőTechnika és életvitel 7.

AP-072103 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Gion János, Kovács Sándorné, Németh László, Pitrik József, Pitrik Józsefné
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: felső tagozat
  • Évfolyam: 7. évfolyam
  • Tantárgy: technika, életvitel és gyakorlat
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-072103
  • Iskolai ár: 790 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  „Ha alkotó emberré akarunk válni, alaposan meg kell ismernünk a múltunk és a jelenünk környezetét, mindazokat az alkotásokat, amelyeket embertársaink készítettek, és jobbá teszik életünket. Az alkotásokhoz jó probléma-felismerésre, tervszerű és szakszerű munkára, ötletdús fantáziára van szükség. Ezek elsajátításához kíván a tankönyvcsalád segítséget nyújtani” – írják a szerzők.

  A tankönyvcsalád kötetei koncentrikus formákban egyre több ismeretet adnak a felső tagozatos diákoknak:

  • Az alapvető szerszámok és technikai eszközök szakszerű és balesetmentes használatáról (a kézügyesség fejlesztése, és a mindennapokban praktikus elemi ismeretek és tevékenységek elsajátíttatása).
  • A műszaki- és természettudományos fejlődésről (a technikai műveltség alapozása).
  • A fogyasztói, felhasználói kultúra témakörében (környezetvédelem, a követendő minták elfogadtatása, a helyes szokások kialakítása).
  • A családi életre, az egészséges életvitelre való felkészítésben (a lakás és környéke, a gazdálkodás, a szolgáltatások, a helyes közlekedés).
  • Különböző helyzetekhez való alkalmazkodásban, válaszokat adva korunk kihívásaira (a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználása).
  • S végül a pályaválasztásra való felkészítés segítésében.

  Technika és életvitel könyvsorozat négy könyve osztályonként – életkori csoportonként – dolgozza fel az elő írt ismeretanyagot. A kötetek egymásra épülnek, de a körkörös szerkezet és tartalom miatt a tanár rendkívül nagy szabadsággal használhatja fel az egyes témákat.

  A tankönyvek teljesen megfelelnek mind a városi, nagyvárosi, mind pedig a falusi iskolákban történő technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításához. Foglalkoznak az épített tér tudnivalóival, a ház építésétől a berendezéséig Ismereteket nyújtanak a mindennapi élethez: hogyan kell megteríteni egy asztalt, hova kerül a szalvéta, bemutatják a kerékpárszerelést, és nem maradhat ki a kertészkedés sem, a kulturális természet ismerete, növények ápolása, gondozása, saját kiskertészet kialakítása révén.

  A tankönyvek általában minden témakörhöz egy produktumotterveznek. Modellezéssel építhetnek a tanulók, megismerkednek az öltözködés fortélyaival, az ételkészítés örömeivel. Az egészséges életmód, a kulturált, balesetmentes közlekedés, gazdálkodás, a ház körüli tevékenységek olyan ismereteket nyújtanak a tanulóknak, amelyek szükségesek a továbblépéshez, a környezetükben való eligazodáshoz.

  A kerettantervi követelményeknek megfelelő ismeretanyag átadása a tankönyvek alkalmazásával, tudatos tanári munkával megvalósítható. A tankönyvek jól strukturált, nagyobb fejezetekre, leckékre tagoltak. A fejezetek végén lévő összefoglalás lehetőséget nyújt arra, hogy a tanult ismereteket felidézve a tanulók elmélyítsék tudásukat a témakörben.

  A tankönyvcsalád részei:
  Technika és életvitel 5.
  Technika és életvitel 6.
  Technika és életvitel 7.
  Technika és életvitel 8.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: B5
  • Terjedelem: 136
 • Letölthető kiegészítők