TaneszközkeresőSzövegértést fejlesztő gyakorlatok 5.

AP-050515 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Széplaki Erzsébet
  • Műfaj: munkafüzet
  • Iskolatípus: felső tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 5. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-050515
  • Iskolai ár: 470 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Ismertető a tankönyvről

  A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című kiadvány az 5. évfolyamos magyar nyelv és irodalom tantárgyának fejlesztési feladataihoz kapcsolódik. Azokkal a feladattípusokkal ismerteti meg a diákokat, amelyek a  kompetenciamérés során is megjelennek. A taneszköz elkészítéskor a szerző a szövegértő- és szövegértelmező képesség intenzív fejlesztését tűzte ki célul. Felhasználta a nemzetközi és hazai mérések eredményét, valamint saját gyakorlati tapasztalatait. A feladatok kidolgozását minden esetben a fejleszteni kívánt képességekhez, készségekhez igazította. Ez alapján választotta ki a szövegeket, az azokhoz tartozó szövegfeldolgozási technikákat: ez utóbbiak pontosan azoknak a gondolkodási műveleteknek a végzését kívánják meg a tanulóktól, amelyekkel az előirányzott képességek, készségek fejleszthetők. A célelvű tananyagfejlesztés a fokozatosság és a folyamatosság szempontját is messzemenően figyelembe vette. A feladatsorok ellenőrzése pedig alkalmat ad a pedagógusok számára a feltáró és fejlesztő értékelésre, amely nemcsak motiválja a tanulókat, hanem segíti önértékelésük fejlődését is.

  A szerző az átlagos fejlettségi szintű és képességű gyerekek korosztályi sajátosságaihoz igazította a tananyagot, de a feladatok széles köre a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra is lehetőséget teremt. A kiadványban szereplő szövegek típusa sokféle: elbeszélő és magyarázó szemelvényeket, meséket, mondákat, regényrészletet, ismeretterjesztő szövegeket, valamint dokumentumok is találunk közöttük. Az illusztrációk nemcsak esztétikai élményt nyújtanak és motiválóak, hanem sokszor segítik a feladatok megoldását.

  A tankönyvcsalád részei:

  AP-060511, AP-070512, AP-080511

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 48
  • Szín: 4 szín
 • Letölthető kiegészítők