Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Első daloskönyvem 1.

AP-012005 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Süle Ferenc
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 1. évfolyam
  • Tantárgy: ének-zene
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-012005
  • Iskolai ár: 540 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 64
  • Szín: 4 szín
 • Leírás

  A Daloskönyvem tankönyvcsalád az általános iskola 1-4. osztálya számára készült, ének-zene tankönyveket foglalja magába.

  A Daloskönyvem tankönyvcsalád tankönyvei a Kodály-módszert követve ismertetik meg a kisgyerekeket a zenei alapismeretekkel. Forrása a magyar gyermekdalok, játékok és népdalok, amelyek szakszerű válogatással juttatják el a tanulókhoz az értékes zenét. A népdalok kiválasztásában figyelembe vettük a gyerekek életkori sajátosságait, és ügyeltünk arra, hogy a daloskönyvekben sok-sok játékos dal szerepeljen. A közös játék a gyermeki személyiség legfontosabb nevelője. A zene legfontosabb eleme a ritmus. Ezért található a tankönyvekben annyi ritmusgyakorlat, osztinátó és ritmusdiktálás.

  Az 1. 2. osztályban megismertetjük kis tanítványainkat a negyed nyolcad a fél értékű hangjegyekkel és az ezen értékeknek megfelelő szünetjelekkel. A zenei írás olvasást játékosan és logikusan dolgozza fel a tankönyv. Ezt a munkát megkönnyíti az 1. 2. osztályos munkafüzet, amit az osztály képességeinek megfelelően kell használni. Nagyon érdekes és újszerű mindkét tankönyv zenehallgatási anyaga. A klasszikus zenei alkotások mellett megtalálhatóak a CD-n a gyerekeket nagyon érdeklő, az őt körülvevő zörejek, zajok az utcán a lakásban, a természetben.

  A 3-4. osztályos Daloskönyvem anyaga szervesen épül az 1-2. osztályos tankönyv anyagára. Új ritmuselem a szinkópa, az önálló nyolcad és szünetjele valamint a négyes ütem és az egész hang. A dalanyagban szerepelnek a törzsdalok, emellett újabb dalosjátékok és európai gyermekdalok frissítik a dalkészletet. A 4. osztályban tanítandó dalok hangterjedelme kibővül: a pentaton, pentachord és hexachord hangkészletű dalok mellett már jelentős szerepet kapnak a hétfokú dallamok. A 4. osztály dalkészletének összeállításakor nagy hangsúlyt kaptak a szokásdallamok, végigkövetve az esztendő jeles napjait. Külön egység Kodály: Háry Jánosának feldolgozása, és elindul egy újabb témaegység, a Fény, pompa, dicsőség, melyet ebben az évben az Ördögi-isteni c. témakör indít útjára és amely 5. osztályban bontakozik ki igazán a reneszánsz és a barokk zene tanulmányozása során.

  A tankönyvcsalád részei:

  Első daloskönyvem

  Ének-zene munkafüzet 1-2.

  Második daloskönyvem

  Harmadik daloskönyvem

  Munkafüzet a harmadik daloskönyvemhez

  Negyedik daloskönyvem

  Munkafüzet a negyedik daloskönyvemhez

 • Letölthető dokumentumok