Tankönyvek és segédletek
online katalógusa | 2018 – 2019

Taneszközkereső

Az én világom 1.

AP-011801 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Fenyődi Andrea, Pénzesné Börzsei Anita
  • Műfaj: tankönyv
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 1. évfolyam
  • Tantárgy: erkölcstan, etika
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-011801
  • Iskolai ár: 540 Ft.
 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 34
 • Leírás

  Az elsős és másodikos tankönyv 3+3 bontásban dolgozza fel a kerettantervi első évfolyampár hat nagy témakörét. Tehát első évben az Én magam, Én és a társaim, Én és közvetlen közösségeim, a második évben az Én és tágabb közösségeim, Én és a környezetem, Én és a mindenség témákat járja körül. (A kerettanterv ez utóbbi kettőt összevonja, de a tankönyvünk két fejezetbe teszi.) Ennek az az oka, hogy a résztémák változatossága miatt hasznosabb lehet, ha egy nagy témakörre 8-10 óra jut, így mélyebben ismerhetjük azt meg. Az elsős tankönyv fejlesztési célja a gyerekek ismerkedése a világgal, elsősorban saját már meglévő tapasztalataiknak felidézése, értelmezése. Mint a tantárgy bevezető szakasza, ez az év arra is jó, hogy a tanulók megszokják ezt munkaformát és tanulási szemléletet: az egymás felé fordulást, az ő véleményük fontosságát, az önreflexiót, az együttműködés hatékony módjait. Ezért nem csak a tanító előzetes tervezésétől függ az órák menete, hanem a gyerekek reakciójától, érdeklődésétől függően menet közben is változhat.

  A tankönyvben 2-3 oldalas leckék szerepelnek, tehát egy-egy kerettantervi résztémát több lecke vesz át. Ez segítheti egy tanóra tervezését, de nem szabad, hogy beszorítsa a tanítót úgy, hogy az összes leckének minden feladatát el akarja végezni. Az etika tanítási koncepciójának a rugalmasság, a tanulókhoz való alkalmazkodás az egyik alapja. Tankönyvünk ezért a módszertani eszközök és tevékenységek széles palettáját kínálja – elsősorban a tanító munkáját segítendő, hogy az adott tanítási helyzetben a véleménye szerint legalkalmasabb, a csoportnak leginkább megfelelő módszert válassza. Ezek: ráhangoló játékok, versek, esetelemzések – irodalmi szemelvények, képregények vagy valós tapasztalatok feldolgozása megbeszéléssel –, egyéni véleményalkotás írásban vagy képi kiegészítőkkel, véleményalkotás és -egyeztetés beszélgetés és vita segítségével, asszociációs feladatok – képek, versek alapján – a nem tudatos és affektív tényezők, valamint személyes tapasztalatok előhívására, dramatizálás, szituációs játékok, alkotómunka, ismeretszerzés, kommunikációs technikák megismerése.

  A leckék felépítése – amely egyben óratervezési javaslat is – egy sémára épül: ráhangoló feladat – témabemutatás – témafeldolgozás – levezetés. A ráhangolás célja, hogy könnyed formában előhívjuk a gyerekek gondolatait, érzéseit, “megmozdítsuk a tudását” a témával kapcsolatban. Erre leginkább játékokat, képeket, verseket alkalmazunk. Témabemutatás történhet képek, szituációk, irodalmi szövegek (mesék, regényrészletek) segítségével, a feldolgozás legfontosabb eszköze a megbeszélés – a későbbiekben vita –, a szituációs játékok, dramatizálás, és igen sok az egyéni alkotás, rajzolás, színezés vagy közös kézműves tevékenység. A módszerek maguk is fejlesztik mind az önismeretet, mind a társak ismeretét és az együttműködést. Egyre többször javasoljuk a páros és a csoportos munkát, feltehetőleg hamar megszokják a gyerekek, és szívesen dolgoznak így.

  A elsős tankönyv szövegeit felolvasásra, tanítói bemutatásra szánjuk, elsősorban azért, hogy a tanulók energiája csak a figyelemre, megértésre és memóriára fordítódjon. Másrészt a közös mesehallgatás bensőségesebb hangulatot teremt, továbbviszi a szóbeli közlés érdekességét, változatosságát, miközben a belső képek ugyanúgy formálódnak, mint olvasás közben. Nagy számban szerepelnek a könyvben alkotó feladatok, hol egyéni, önkifejező céllal, hol a közös munka megtapasztalása céljával.

  A grafikai szervezők a tanító tájékoztatását szolgálják: rózsaszín feladatszám jelöli a témára hangoló feladatokat, zöld a szövegfeldolgozást, sárga a témafeldolgozó egyéb feladatokat és lila a kreatív szakaszt. A feladatszámok mellett lévő piktogram a tanulói tevékenységfajtát jelöli, bár van olyan feladat, amihez többféle tevékenység tartozik, itt a legfontosabbat jelöli a piktogram.

  Tanmenetjavaslatunk végén mellékletben találhatók a játékok leírásai és a tankönyvben nem megadott szövegek.

 • Letölthető dokumentumok