TaneszközökGyöngybetűk írásmunkafüzet 1.

AP-010201 boritó kép
 • Általános információk
  • Szerző: Csájiné Knézics Anikó, Esztergályosné Földesi Katalin
  • Műfaj: Munkafüzet
  • Iskolatípus: alsó tagozat, általános iskola
  • Évfolyam: 1. évfolyam
  • Tantárgy: magyar nyelv és irodalom
  • Tankönyvcsalád: -
  • Tankönyvjegyzék: Tankönyvjegyzéken szerepel.
  • Kiadói kód: AP-010201
  • Iskolai ár: 440 Ft.

  • Az EKE OFI által kiadott tankönyveket a Könyvtárellátónál vásárolhatják meg ( www.kello.hu).

 • Letölthető kiegészítők
 • Ismertető a tankönyvről

  A tankönyvcsalád célja: Átvezetés az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységébe: élményszerű tanulással, problémahelyzetből való kiindulással, kreatív, ösztönző feladatokkal.

  A tankönyvcsalád alaptankönyvei: Az én ábécém és az Első olvasókönyvem című tankönyvek.

  Az én ábécém tankönyv a hangoztató-elemző-összetevő módszer. Játékosan tanulja meg a kisdiák az olvasástechnika elsajátítását. Párhuzamosan fejlődik a tanulók helyesírása a szóelemző képesség fejlesztése során, valamint a szövegértő képességük.

  Módszertani jellemzői:

  • Az előkészítő időszak tagolt
  • Egyszerre 3-3 hanggal foglalkozunk (mássalhangzóknál és magánhangzóknál is).
  • A hangokra bontás feladatai egyszerűek, rövid szavakkal dolgozunk
  • Megjelennek a relációs alapfogalmak, azok gyakoroltatása képek segítségével (alatt, fölött, mellett, előtt)
  • Irányok gyakoroltatása mozgással, utánzással
  • Minden betűhöz vers, mondóka, nyelvtörő került
  • Több, betűsínbe kirakandó feladat van, ami megkönnyíti az ún. akaratlagos írást, nem lesz betűkihagyás, betűtévesztés
  • Új típusú feladatok a szövegben való könnyebb tájékozódás segítségére (sor-oszlop közötti válogatás)
  • Hétköznapi rövid szövegeket is tartalmaz

  A tanulók munkáltatásához eszközöket biztosítunk (korongok, szócsíkok, betűk stb.).

  A tankönyv igazodik a tanulók képességeihez, a különböző ütemű fejlődésükhöz. A betűtanulás akár egész tanév végéig kihúzható, de az egyéb fontos tantervi követelmények elsajátítása miatt szükség van az Első olvasókönyvem szövegeire és feladataira is.

  Az Első olvasókönyvemben  rendkívül fontos szerepet kapott – a differenciálás miatt – a hosszabb mesék és olvasmányok rövidített és eredeti hosszabb változatának a feldolgozása.

  Módszertani jellemzői:

  • A szótagolás időtartamát kitoltuk a tavaszi hónapokra.
  • Betartjuk a fokozatosság elvét, mert eleinte a 2 szótagú, majd később a 3 és 4 szótagú szavakat is folyékonyan írjuk már. Így vezetjük át a szótagolásból a szóképekben való olvasásra a tanulókat. A hosszabb szavakat kékkel szedtük, hogy a színnel is előre figyelmeztessük a gyereket.
  • Az egyszerű, világos jelmagyarázatok segítik a tanítónak a versek és prózák feldolgozását.
  • A klasszikus, „régi” szerzők (Petőfi, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, stb) mellett, megtalálhatóak a könyvben a közelmúlt irodalmi művei (Tamkó Sirató Károly, Kányádi Sándor), sőt a mai magyar költők közül Kiss Ottó, Nyulász Péter, Tóth Krisztina versei.
  • Több olyan ismeretközlő művel gazdagítottuk a könyvet, ami mai szövegnek felel meg.

  Az alaptankönyveket kiegészítő, a tankönyvcsaládhoz tartozó termékek

  Betűfaló - gyakorló olvasókönyv

  Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.

  Kisbetűs írásfüzetem 1.

  Nagybetűs írásfüzetem 1. - Olvasásfüzet 1.

 • Műszaki adatok
  • Formátum: A4
  • Terjedelem: 88